Om projektet

OpenSledMap är ett ideellt projekt som syftar till att sprida kunskapen om skoterleder. Jag som initierat projektet heter Magnus och är en hängiven skoterförare bosatt i Umeå.

OpenSledMap bygger på kartdata från OpenStreetMap, som är en kartdatabas där alla som vill både kan använda sig av kartorna och ändra/lägga till kartdata i databasen.

Projektet bygger alltså på att vi alla hjälps åt att bygga upp en värdefull resurs, till nytta och nöje för alla skoterintresserade.

OpenSledMap-projektet startar upp med kartor över Sverige och Finland, men ämnar på sikt utökas till att täcka in de snötäckta delarna av världen.

Nyheter

Could not connect: Access denied for user 'sine'@'localhost' (using password: YES)